Aile Şirketleri ve Gelecek

135 yıldır faaliyet gösteren kurumsallaşmış ve Aile anayasası olan köklü bir aile şirketi olan Helvacızade Grubu, aile şirketleri konusunda kendi somut deneyim ve uygulamalarını da aktararak gerçekleştirdiği akademik çalışmalar ile dünyada aile şirketlerinin sürdürülebilirliği konusunda katkı sağlamaktadır.

Dünya ekonomisinin yaklaşık %90’ını oluşturan aile şirketleri genellikle 1-2 nesil sonra dağılma tehlikesi ile karşı karşıya gelmektedir. Dünya çapında yapılan araştırmalara göre aile şirketlerinin sadece %3’ü 4. nesile ulaşabilmektedir. Ekonomi için büyük bir risk oluşturan bu duruma etki eden pek çok faktör bulunmaktadır.  Yönetim faaliyetleri ve yetkileri aile bireylerinde toplanan, klasik yöntemlerle idare edilen, kurumsallaşamayan, eski ve yeni kuşakları arasında görüş ayrılıkları bulunan, kendi içinde çatışma yaşayan aile şirketleri, değişim sürecinin getirdiği yenilik ve gelişmelere uyum gösteremeyerek dağılma noktasına gelmektedir. Profesyonel kadrolar da kurumsallaşamayan aile şirketlerinde görev almaktan kaçınmaktadır. Aile şirketleri bu tehlikeye karşı “Aile anayasası” oluşturarak önlem alabilmektedir.  “Şirketin geleceğini şansa bırakmayan, şirketlere özel hazırlanan yazılı kurallar bütünü” olan “aile anayasası” aile kültürünün korunarak, şirketin kurumsallaşmasına, yeni ürünler ve hizmetler geliştirerek geleceğe emin adımlarla ilerlemesine destek sağlamaktadır.

Grubun CEO’su ve şirketin 3. Kuşak üyesi Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil’in çalışmaları dünyada ve Türkiye’de büyük ilgi görmektedir. Bu alandaki bilimsel kaynak eksikliğini görerek  aile şirketleri konusunda doktora yapan Dr. Büyükhelvacıgil, aile şirketlerine 40 yıllık ticari deneyimi, kitapları ve seminerleri ile katkı sağlamaktadır. Dr. Büyükhelvacıgil’in, 7 yıl süren çalışmaları sonucu hazırladığı kitaplarında Zade Global’in dahil olduğu şirketler grubunun aile anayasasının önemli bir bölümü de paylaşılarak aile şirketlerine somut bir kaynak sunulmaktadır.

Çalışanlar ve Yeni Kuşaklar

Zade Vital’in temel paydaşlarından birisi de çalışanlardır. Çalışanların motivasyonu, iş tatmini, performansı, kişisel ve teknik olarak gelişimleri ve bunlara ilave olarak huzurlu bir çalışma ortamının sağlanması şirketin ilerleyişi için önem teşkil etmektedir.

“Aile Şirketlerinde Kuşak Çatışmalarını Önlemek İçin X, Y, Z  Jenerasyonlarını Anlamak Çalışmaları”

Günümüzde aile şirketlerinin geleceğini etkileyecek en önemli konuların başında kuşaklar arası farklılık ve iletişim gelmektedir. Her kuşağın yaşadığı zaman dilimine özgü öncelikleri, beklentileri, inançları bulunmakta ve bunlara çalışma tarzlarını biçimlendiren kendilerine has deneyimler de eklendiğinde, kişilikler iyice belirginleşmektedir. Ne var ki, farklılıklar bunlarla da kalmamaktadır. Akıp giden zaman içinde birbirine eklemlenen ve özellikle köklü aile işletmelerinin varlık nedeni haline gelen yeni kuşaklar, belirgin zihniyet ve davranış kodu farklılıklarıyla aramıza katıldıkça, işletmeye güç katması gereken aile bağları birincil sorun kaynağı haline de gelebilmektedir. Üç farklı kuşağın ve karma jenerasyonların bir arada çalıştığı Helvacızade Grubu’nda da kuşakları ve farkları anlamak öncelikli çalışma başlığıdır. Yeni kuşakların  özelliklerini iyi anlayan, izleyen ve gözleyen yöneticiler, liderler karşılıklı olarak kurduğu ilişkiyi çalışan yeni kuşakların performansını artıracak, verimini olumlu yönde büyütecek dolayısıyla şirketin başarısını ve kurumsal devamlılığını sürdürmesine katkı sağlayacaktır. Mutluluk, başarı, kazanç da paylaşıldıkça artacaktır. Liderlere düşen en büyük görev, eğitim ve yeni stratejiler geliştirmektir. İş hayatında bu kuşakların inovatif bakış açıları ve analitik zekaları şirketlerin yeni hedeflerine katkı sağlar ve birlikte geliştirebilirler.Bu durum, hem şirketlerin hem de bireylerin iş hayatındaki yükselmeleri ve atılımları olarak yansır. Tecrübe kişilerin uzun yıllar yaşadığı birikimleri ile yeni kuşak arasındaki bağın ve dengenin sağlanması, iş koşullarının kişilerin durumlarına göre özel olarak düzenlenmesi, büyük fark yaratacak ve başarıyı ortaya koyacaktır. Helvacızade Grubu CEO’su Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, kuşaklar arası ilişkilerin aile şirketlerinin geleceği için hayati bir öneme sahip olduğu düşüncesiyle kuşaklar üzerinde çalışmalarını yürütmekte ve konu ile ilgili kitabını yayına hazırlamaktadır.

Menü