Değerlerimiz

Zade Vital’in Yaşam Amacı (Misyonu):

  • Sağlık sektöründe inovatif bakış açısıyla geliştirdiği teknolojiler ve yarattığı markalar ile
  • Faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda rekabet gücünü arttırmak,
  • Sektöründe gerçekleştirilen yenilikçilikte lider olmak,
  • Geliştirdiği yenilikçi ürünlerle yüksek katma değer yaratan bir şirket olma özelliğini devam ettirmek,
  • Benimsenen etik değer prensiplerini temel alan sosyal sorumluluk bilinciyle toplumda oluşturulan farkındalığı artırmak,
  • Ar-Ge işbirliklerinde liderliklerini sürdürmektir.

Zade Vital’in Gelecek Hayali (Vizyonu):

Sağlık sektöründe geliştirdiği teknolojik ve yenilikçi ürünlerle, tüm dünyada, rekabet gücü, ihracat payı ve marka bilinirlikleri en yüksek firması haline gelmek.

Gelecek Stratejisi ve Değerlerimiz

Zade Vital, 50 yıllık bir strateji ile çalışmalarına devam etmektedir. Daha önce yapılanı değil, yapılmamışı tespit etmenin ve yapılmamışı yapmanın peşinde koşan Zade Vital, insanların hayatlarında fark yaratacak teknolojileri daima takip edip, yeni teknolojiler kullanarak inovasyonla fark yaratmak, “insanların içindeki gücü ortaya çıkartmak” amacındadır. Bu doğrultuda yeni teknolojiler geliştirmek, geliştirilen bu teknolojileri ürünlerinde uygulamak bilinci Zade Vital’in stratejilerine yön vermektedir.

Değerlerimiz

Sürekli Eğitim

Zade Global’in en büyük zenginliği, farklı disiplinlerden gelen ve yüksek niteliklere sahip çalışanlardır. Zade Global yüksek nitelikli, yaratıcı ve cesur çalışanların sürdürülebilirliğini sağlamak için hayat boyu öğrenim anlayışıyla çalışanlarının eğitimlerine devam etmeleri yönünde her türlü desteği vemektedir.  Zade Global ayrıca şirket içinde düzenlediği eğitim programları ile çalışanların kendilerini sürekli geliştirmelerine uygun ortamı hazırlamaktadır.

Sürdürülebilir Ar-Ge ve İnovasyon

Zade Global tüm dünyada fark yaratacak teknolojik temelli ve katma değeri yüksek inovatif ürünler geliştirmek amacıyla Ar-Ge odaklı hareket etmektedir.

İşbirliklerine Açık Olmak

Zade Global özellikle Ar-Ge ve inovasyon alanında dünyanın tüm bilim insanları ve kurumları ile işbirliğine açık olmayı temel ilke olarak benimsemiştir. Zade Global’in gerçekleştirdiği işbirlikleri pek çok ürün ve hizmet ilk’ine dönüşmüştür.

Sürdürülebilir ve Sorumlu Üretim

Zade Global hem kendi üretimlerinin ve tedarikçilerin çevresel etkilerine birincil öncelik vermektedir. Üretim tesisleri ile sektöründe ilk çevresel etki değerlendirme raporuna sahiptir.

Yüksek Kalite Standartları

Zade Global’in 1888 yılından gelen ilkesi “çocuklarımızın yiyemeyeceği hiçbir ürünü asla üretmemek” olmuştur.

Sağlıklı Yaşama Katkı

Zade Global Tüketicilerin beklentilerinin önüne geçecek ve sağlıklarına katkı sağlayacak ürünler geliştirir.

Hayvan Dostu Faaliyet

Zade Global insana değer veren çalışma koşullarının sağlandığı, İşçi sağlığı ve güvenliğinin ön planda olduğu yaklaşım ile ekonominin büyümesine katkıda bulunur.

Düzgün İş & Ekonomik Büyüme

Zade Global insana değer veren çalışma koşullarının sağlandığı, İşçi sağlığı ve güvenliğinin ön planda olduğu yaklaşım ile ekonominin büyümesine katkıda bulunur.

Azaltılmış Eşitsizlik

Zade Global geliştirdiği ürünlerde toplumun her kesimine fayda sağlamayı hedefler.

Müşteri Odaklılık

Zade Global’in odağında toplum ihtiyaçları ve beklentileri yer almaktadır.

Cinsiyet eşitliği

Zade Global tüm dünyada cinsiyet eşitliğinin savunucusu konumdadır.

Yüksek İşyeri Kalite ve Standartları

Zade Global çalışan memnuniyeti ve yeni kuşakların beklentilerini dikkate alan bir yaklaşım sergilemekte, bunu aldığı sertifikalarla belgelendirmektedir.

Menü