ÇEVRE POLİTİKASI

Zade Vital, üretimin her aşamasında çevreye karşı olan sorumlulukları kapsamında kurduğu Çevre Yönetim Sistemi’ni, ISO 14001 / Çevre Yönetim Sistemi ile uygulamaktadır.

Zade Vital’in çevre politikasını belirleyen unsurlar:

 • Çevreyi korumak,
 • Yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Çevre performansını arttırmak için sürekli iyileştirmeyi sağlamaktır.

Helvacızade Şirketler Grubu, faaliyetleri sonucu oluşan veya oluşabilecek çevresel etkilerin belirlenmesi için çevresel boyutlar tanımlanmıştır. Oluşabilecek çevresel etkiler; hammadde temini, tasarım, üretim, sevkiyat, kullanım ve elden çıkarma gibi yaşam döngüsü prensibi ile değerlendirilmektedir.

Çevre boyutları ve etki alanları belirlenirken;

 • Hava emisyonu,
 • Suya ve karaya salınanlar,
 • Hammadde, doğal kaynak ve enerji kullanımı,
 • Enerji salınımı (ısı, ışık, gürültü vb.),
 • Atık ve yan ürün üretimi başlıkları dikkate alınmaktadır.

Helvacızade Şirketler Grubu, kontrolü altında çalışan tüm kişilerin aşağıdaki hususların farkındalığını güvence altına almıştır.

 • Çevre politikası ve prosedürleri ile çevre yönetim sistemi şartlarına
  uygunluğun önemi,
 • Çevre boyutları ve kendi işlerinde önemli çevre boyutları ile ilgili oluşan
  ve oluşabilecek çevre etkileri,
 • Çevre performansı iyileştirme ve geliştirme konuları dahil çevre yönetim
  sisteminin etkinliğine katkıları,
 • Yükümlülükleri dahil, çevre yönetim sistemi şartlarının yerine
  getirilmediği durumlarda oluşabilecek potansiyel sonuçları.

Zade Vital, günlük üretim faaliyetleri sonucunda atmosferde oluşturduğu çevresel etkiler «Karbon Ayakizi» olarak değerlendirilmekte, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ve sürdürülebilirlik yaklaşımının temel unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir.

SIFIR ATIK

Türkiye’de üniversite-sanayi iş birlikleri kapsamında örnek çalışmalara imza atan sağlıklı yaşam markası Zade Vital, yürüttüğü çevre dostu politika ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazanmıştır.

Bu belge, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atığın miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı gibi maddeleri kapsamaktadır.

Sürdürülebilir çevre dostu adımlarıyla ön plana çıkan Zade Vital, faaliyete girdiği ilk günden beri ekolojik dengenin korunması adına insana, canlılara, çevreye ve toprağa duyarlılıkla hareket etmektedir.

Ürünleri sunarken enerji kaybının ve karbon ayak izinin azaltılmasını, atıkların yeniden toprağa kazandırılmasını, doğal kaynakları daha verimli bir şekilde değerlendirerek çevre ile uyumlu malzemelerin kullanılmasını önemsemektedir.

GERİ DÖNÜŞÜM

Zade Tesisleri’nde gerçekleştirilen rafinasyon işlemi sırasında oluşan yan ürünler üniversite ve araştırma kurumları ile gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları ve projelerinin sonucunda atık olmaktan çıkartılarak katma değeri yüksek ürünler haline dönüştürülmektedir.

Çevre bilinci ile yürütülen bu çalışmalar sonucunda değerlendirilen yan ürünlerle, yurtdışından ithal edilen özellikle yem ve kimya sanayinde kullanılan ürünlerin yurtiçinde üretilmesi sağlanmış, yurtdışına döviz çıkışı önlenmiş, Türk firmalarının ödeme maliyetleri düşürülmüş ve bahsedilen yardımcı maddelerin kullanıldığı alanlarda, özellikle yem sanayinde verimlilikler artırılmıştır.

YEM SANAYİ

KİMYA VE KOZMETİK SANAYİ

UNLU MAMÜLLER SANAYİ

ÇİMENTO SANAYİ