DEĞERLERİMİZ

Zade Vital’in Yaşam Amacı (Misyonu):

İnsan sağlığını doğal, bilimsel, güvenilir, etik ilkelerle uyumlu ve bireye, topluma, çevreye saygılı ürün ve faaliyetlerle sürekli desteklemek ve korumak.

Zade Vital’in Gelecek Hayali (Vizyonu):

İnsan sağlığını desteklemek ve korumak amacıyla bir araya gelmiş uzman kadrosu ile, bilimin ışığında, doğal, kaliteli ve yenilikçi ürünler üreten, Anadolu’nun doğal bitkisel kaynaklarını tüm dünya tüketicileri ile buluşturarak, ulusal ve uluslararası pazarlarda sürdürülebilir büyüme gösteren, Türkiye’nin öncü, tercih edilir, güvenilir ve saygın kuruluşu olmak.

GELECEK STRATEJİSİ VE DEĞERLERİMİZ

Zade Vital, doğadaki mucizeleri bilimle buluşturarak geliştirdiği inovatif ürünlerle, insanların sağlıkları, güzellikleri, enerjileri, yaş alma süreçleri için en doğru adımları atmasında ve hayatlarına mutluluk ve güven içinde devam etmelerinde hayat boyu dost olan uzman markadır. Doğayı sahiplenerek ayrışmak; doğayı bilimle buluşturmak amacındadır. 

education

Sürekli Eğitim

Zade Vital’in en büyük zenginliği, farklı disiplinlerden gelen ve yüksek niteliklere sahip çalışanlarıdır. Zade Vital yüksek nitelikli, yaratıcı ve cesur çalışanların sürdürülebilirliğini sağlamak için hayat boyu öğrenim anlayışıyla çalışanlarının eğitimlerine devam etmeleri yönünde her türlü desteği vermektedir. Şirket içinde düzenlediği eğitim programları ile çalışanların kendilerini sürekli geliştirmelerine uygun ortamı hazırlamaktadır.

biology

Sürdürülebilir Ar-Ge ve İnovasyon

Zade Vital tüm dünyada fark yaratacak teknolojik temelli ve katma değeri yüksek inovatif ürünler geliştirmek amacıyla Ar-Ge odaklı hareket etmektedir.

hand-shake

İş Birliklerine Açık Olmak

Zade Vital özellikle Ar-Ge ve inovasyon alanında dünyanın tüm bilim insanları ve kurumları ile işbirliğine açık olmayı temel ilke olarak benimsemiştir. Gerçekleştirdiği işbirlikleri pek çok ürün ve hizmette ilklere imza atmıştır.

Sürdürülebilir ve Sorumlu Üretim

Zade Vital hem kendi üretimine, hem de tedarikçilerinin çevresel etkilerine birincil öncelik vermektedir. Üretim tesisleri ile sektöründe ilk çevresel etki değerlendirme raporuna sahiptir.

badge

Yüksek Kalite Standartları

18 farklı kalite ve sistem sertifikasına sahip Zade Vital, GMP (Good Manufacturing Practices) onaylı üretim tesislerinde en üst kalitede üretim gerçekleştirmektedir.

Sağlıklı Yaşama Katkı

Zade Vital tüketicilerin beklentilerinin önüne geçecek ve sağlıklarına katkı sağlayacak ürünler geliştirir.

pet

Hayvan Dostu Faaliyet

Zade Vital doğadaki tüm canlıların varlığından güç alır. Hayvanların yaşam hakkına saygı duyar. Sağlıklı bir yaşam için yürüttüğü tüm çalışmalarda hayvan ve çevre dostu bir politika gözetir. 

link

Düzgün İş & Ekonomik Büyüme

Zade Vital insana değer veren çalışma koşullarının sağlandığı, işçi sağlığı ve güvenliğinin ön planda olduğu yaklaşım ile ekonominin büyümesine katkıda bulunur.

balance

Azaltılmış Eşitsizlik

Zade Vital geliştirdiği ürünlerde toplumun her kesimine fayda sağlamayı hedefler.

rating

Müşteri Odaklılık

Zade Vital’in odağında toplumun sağlıklı yaşam ihtiyaçları ve beklentileri yer almaktadır.

gender-fluid

Cinsiyet eşitliği

Zade Vital tüm dünyada cinsiyet eşitliğinin savunucusu konumundadır.

customers

Yüksek İşyeri Kalite ve Standartları

Zade Vital çalışan memnuniyeti ve yeni kuşakların beklentilerini dikkate alan bir yaklaşım sergilemekte, bunu aldığı sertifikalarla belgelendirmektedir.