ZADE VITAL KEKİK YAĞI

  • Anadolu’nun bereketli topraklarında yetişen Origanum onites L. (Türk kekiği) türünden üretilmektedir.
  • Origanum (Lamiaceae) kekik cinsi Türkiye’de endemiktir.
  • Kekik yağının aktif ana bileşeni karvakrol ve timoldür.
  • %80 karvakrol içerir.

Net miktar: 10 ml Cam Şişe

KULLANIM TALİMATI

1-2 damla uçucu yağ, 5ml baz yağa karıştırılarak kullanılır. 18 yaş ve üzeri için kullanıma uygundur.

Uyarılar

25 C’nin altındaki oda sıcaklığında, ağzı sıkıca kapalı olarak, ışıktan koruyarak saklayınız. Göz ile temastan sakınınız. Ürünün doğal yapısından kaynaklı olarak renk değişimi, çökelme, katılaşma veya bulanıklık oluşabilir.

Alerji Uyarısı

Sert kabuklu meyveleri içermez. Bu ürün hazırlanmaya başlamadan önce ekipmanlar fındık vb. içeren ürünler için kullanılmıştır. Bileşenindeki maddelerin herhangi birine hassasiyeti olanlarda kullanılmamalıdır.

Referanslar

1.Can Baser KH., Biologicaland Pharmacological Activities of Carvacroland Carvacrol Bearing EssentialOils. CurrentPharmaceutical Design, 2008, 14, 3106-3120.2.Tasdemir D.,Kaiser M., Demirci B. Antiprotozoal Activity of Turkish OriganumonitesEssential Oil and Its Components. Molecules 2019, 24, 4421; doi:10.3390/molecules24234421 3.Silva JKR.,Figueiredo PLB., Byler KG. EssentialOils as AntiviralAgents, Potential of EssentialOilstoTreat SARS-CoV-2 Infection: An In-SilicoInvestigation. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 3426; doi:10.3390/ijms21103426 4.Cocolas AH.,Parks EL., Ressler AJ. Heterocyclic β-ketosulfidederivatives of carvacrol: Synthesisandcopper (II) ionreducingcapacity. Bioorganic&MedicinalChemistryLetters 29 (2019) 126636.

İlgili Ürünler

ZEYTİN YAPRAĞI EKSTRESİ

ZADE VITAL ÇÖREK OTU YAĞI

ZADE VITAL SAMBUCUS NIGRA