Eczacılarımız İyi ki Var!

Saygıdeğer Eczacılarımız,

Sizler sağlık sektöründe önemli bir yer tutuyorsunuz ve toplum sağlığına yaptığınız katkılar takdir edilmeye değer. Mesleğimizin zorluğunu ve sorumluluğunuzu hepimiz biliyoruz ve bu nedenle sizlere minnettarız.

Son yıllarda, eczaneler ve eczacılar özellikle birinci basamak sağlık danışmanlığı noktasında rol aldıkları için gelişmeye devam ediyorlar. Dünya genelinde milyonlarca insan, sağlıkları veya hastalıkları ile ilgili sorunları için her gün eczaneleri ziyaret ederek danışmanlık hizmeti alıyorlar. Bu nedenle, eczacıların toplum sağlığına katkısı giderek artmakta ve değer kazanmaktadır. Bu konuda birçok kanıt birikmektedir. Örneğin, hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalıklarda eczacılar tarafından takip edilen hastaların ilaçları hakkında danışmanlık almaları, hastaların ilaç uyumlarını arttırır. Ayrıca, eczacılar tarafından sunulan danışmanlık, hastalarda yanlış ilaç kullanımı ve advers olayların sıklığını da azaltmaktadır.

Eczacılarımızın önemli bir danışmanlık alanı da koruyucu tıp. Aşı olması gereken kişilerin tespiti, aşılar hakkında bilgilendirme ve aşılama gibi konularda eczacılar büyük bir rol oynamaktadırlar. Eczacılar aynı zamanda, sigara bırakma ve kilo kontrolü gibi konularda da danışmanlık sağlayarak hastaların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktadırlar.

Yaşlanan toplumlar ve artan yaşam süresi, kronik hastalıkların önemini artırmaktadır ve kronik hastalığı olan kişilerin sayısı da her geçen gün artmaktadır. Kronik hastalıkların tedavisinde, hastanın düzenli tedavi ve takibinin sağlanması önemlidir ve bu konuda eczacılar büyük bir rol oynamaktadır. Eczacıların ilaç uyumunu artırmak ve hastanın genel durumunu takip etmek gibi görevleri, kronik hastalıkların yönetimi açısından hayati önem taşımaktadır.

Eczaneler, kendi hasta profillerine uygun hasta destek programları ve toplum sağlığına yönelik programlar oluşturarak, bireylerin sağlığının korunmasına destek olabilirler ve toplum bilincini artırabilirler.

Ayrıca pandemi döneminde de fedakârca çalışarak, insanların sağlığına hizmet etmek için çaba sarf ederek, bu süreçte yoğun bir iş yükü ve stres altında çalışarak, hastalık riskine rağmen hizmet vermeye devam ettiniz. Bu cesaretli ve özverili tutumunuz için teşekkür ediyoruz.

Eczacılarımızın bilgisi, tecrübesi ve insana yakın yaklaşımı, toplum sağlığı için önemli bir kaynak ve güçtür. Bu nedenle sizlere olan teşekkürümüzü sunarken, mesleğinizdeki başarılarınızın devamını diliyoruz.

Eczacılarımız toplum sağlığı için vazgeçilmez bir role sahip olan sağlık çalışanlarıdır.

Tüm Eczacılarımızın Eczacılık Günü’nü kutlarken, deprem felaketinde kaybettiğimiz Eczacılarımızı, Eczane Teknisyenlerimizi ve Eczacılık Fakültesi Öğrencilerimizi de rahmetle anıyoruz.

Ecz. Hale Feyza Büyükhelvacıgil

Kaynaklar:

  1. Exploring Pharmacists’ Role in a Changing Healthcare Environment. Avalere Health LCC, May 2014
  2. George PP et al. The Evolving Role of the Community Pharmacist in Chronic Disease Management – A Literature Review. Ann Acad Med Singapore 2010; 39:861-7