HAYDİ HAFİFLEYELİM!

Dünya Sağlık Örgütü, sağlık açısından önemli ölçüde bozulmaya neden olan vücuttaki aşırı yağ birikimini “obezite” olarak tanımlamaktadır. Kadınlarda vücut ağırlığının %25-30’u, erkeklerde ise %15-20’si yağ dokusundan oluşur. Erkeklerde bu oranın %25, kadınlarda ise %30’un üzerine çıkması durumu obezite olarak nitelendirilir.

Obezite, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tüm yaş ve sosyoekonomik gruplarda giderek artan önemli bir sağlık sorunudur. Modern yaşamın doğal bir sonucu olarak görülen obezite, kardiyovasküler hastalıklar, metabolik sendrom, şeker hastalığı gibi hastalıklarla sıklıkla ilişkilendirilir. Obezitenin oluşumunda çevresel, biyokimyasal, genetik, sosyokültürel ve psikolojik faktörler birbirleriyle ilişkilidir.

Obezite eğilimi özellikle çocuklar ve gençler arasında artış göstermektedir ve bu durum son derece endişe vericidir. Çocukluk çağı obezitesindeki yıllık artış hızı giderek artmakta olup günümüzde çocukluk çağı obezite prevalansı 1970’lerdeki değerlere göre 10 kat daha fazladır.

Obezitenin ilerlemesiyle birlikte görülme sıklığı artan sağlık sorunları, yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve kan yağlarında bozulmadır. Bu nedenle, başlangıçta vücut ağırlığının %5-10’unu kaybetmek, sağlık sorunlarının azaltılmasına yardımcı olabilir. Fazla kilolu ve obez bireylerde diyet ve egzersizin birlikte uygulanması önerilir ve bu uygulama sırasında destekleyici ürünler de kullanılabilir. Sağlıklı yağ kaynakları olan Çörek Otu Yağı ve CLA kaynağı Aspir yağı gibi ürünler, diyet ve egzersiz programlarını destekleyerek daha etkili sonuçlar elde edilmesine yardımcı olabilir.

Doğal desteklerin kullanımı hayat kalitemizi artırabilir. Ancak, tüm takviyelerin kalitesi önemlidir. Uluslararası kalite standartlarına uygun ürünler tercih edilmeli, ürün içerisindeki içeriklerin formu ve miktarı mutlaka kontrol edilmeli ve bu ürünler yalnızca eczanelerden alınmalıdır. Hastalığı olan veya ilaç kullananlar takviye kullanmadan önce mutlaka hekime danışmalıdır.

Bu bölümde yayınlanan içerikler toplum sağlığını yönlendirme amacı taşımamaktadır.

Kaynaklar:

  1. Türkiye Obezite (Şişmanlık) ile Mücadele ve KO-ontrol Programı http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/halksag/belge/mevzuat/turkiye_obezite_mucadele_kontrol_prg.pdf
  2. Birinci Basamak Hekimler için Obezite ile Mücadele El Kitabı http://beslenme.gov.tr/content/files/basin_materyal/obezite_mucadele_el_kitabi.pdf
  3. https://www.who.int/health-topics/obesity#tab=tab_1

 

Ürünlerimize göz atın;